ЗДО №2 м.Чорноморська
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Наказ МОН № 54 від 16.01.2020 " Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти" за посиланням

 

Завдання моніторингу в освіті:

визначати якість навчальних досягнень учнів,

рівень їх соціалізації;

вивчати зв'язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя,

результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями тощо;

оцінювати якість кадрового, навчально-методичного,

матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення навчальних закладів;

оцінювати величину впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та інших факторів;

досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів в залежності від соціального статусу та аналізувати політику держав у галузі забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості;

виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітніх реформ з метою зменшення негативного їх впливу (або, навіть, і нейтралізації);

порівнювати результати функціонування закладів освіти, систем освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку.

Моніторинг як кваліметричний інструмент передбачає:

визначення системи критеріїв, показників та індикаторів якості освіти;

обрання методів оцінювання, які адекватні інструментарію та процедурам вимірювання; проведення моніторингових досліджень з метою управління якістю освіти.

Об'єктами моніторингу якості освіти можуть бути:

а) система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна);

б) процеси (управлінський на різних рівнях державного управління освітою; навально-виховний процес, педагогічний процес у цілому та окремі його складові: процес морального та трудового виховання, процес підготовки дітей до школи; в) зміст освіти; г) рівень і якість сформованості навчальних досягнень, процес і результати сформованості

життєвих принципів та здатності до самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо;

д) діяльність (трудова, навчальна, управлінська);

е) явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та інші).