ЗДО №2 м.Чорноморська
Навчальний процес

 

Завданнями дошкільної освіти є:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

{Абзац третій статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5029-VI від 03.07.2012} формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.


 

ОСВІТНІ ПРОГРАММИ  У  2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У ЗДО  №2: 

ДИТИНА,

ДИТИНА У СВІТІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ,

-УКРАЇНА_МОЯ БАТЬКИВЩИНА,

СКАРБНИЦЯ МОРАЛІ

 

 

 

Вебінари для вихователів ЗДО за посиланням  

Дистанційні відеозаняття в ЗДО за посиланням 

Програми розвитку дошкільників за посиланням